Protecció de dades

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Apialia es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades es podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

APIALIA SLU B66150400
Gran Via de les Corts Catalanes, 622 pral
933175462
info@apialia.cat